Státní nákup: dejte mi, co chcete

úterý 11. listopad 2014 11:11

Požadavek na prodejce: Prodejte mi auto a předtím si sami vymyslete, jaké potřebuji, co má umět a jak ho budu používat. Já ho zaplatím.

O přiměřenosti nákladů státní správy na IT se diskutuje mnoho let. Stát hledá kdejaké argumenty, kdo a proč za to může, většinou se vina svádí na předražené dodávky. Jistě, předražené často možná jsou, ale jen díky tomu, že sama státní správa není schopna proti tomu nic dělat. Každá politická garnitura přichází s novými nápady, jak to změnit, ale dokud nezmění přístup vlastních pracovníků, nezlepší se nic, a 10% státního rozpočtu dál bude v černí díře IT zakázek.

Důkaz: Aktuálně ministerstvo obrany zrušilo výběrové řízení, v rámci kterého chtělo vyškolit vlastní pracovníky, aby dokázali software kvalitně zadat. Zdůvodnění?: „… specifikaci k pořízení IPV zpracuje bez využití metod business analýzy“ (rozhodnutí v rámci zakázky T004/14V/00034483; IPV je zkratka z integrované programové vybavení, nebo-li software upravovaný do prostředí organizace, typicky zakázkový).

Kdokoli s byť jen základními zkušenostmi z IT projektů ví, že business analýza je prvním a zcela nezbytným krokem pro to, aby softwarový projekt měl vůbec šanci na kvalitní výsledek. Bez tohoto kroku se ministerstvo dostává do situace člověka, který chce koupit auto a objede obchody s požadavkem: prodejte mi auto a předtím si sami nadefinujte, jaké potřebuji, co má umět a jak ho budu používat. Každý dodavatel pak pochopitelně vybaví auto vším, co se dá a ještě nasadí cenu s marží úměrnou schopnostem klienta oponovat. Je možné za to prodejce kritizovat?

Komerční společnosti vědí, že kvalitní analýza znamená 20-40% ceny projektu. Také vědí, že je třeba ji dělat nezávisle na dodávce, protože je rozdíl mezi zadáním - definicí potřeb tj. business analýzou a návrhem řešení - technickou analýzou a specifikací. Jenom stát si dovoluje luxus poptávat zakázkový software a nestarat se o to, co má umět. A daňový poplatníku, ty to zaplať, protože ministerstvo se přece nebude namáhat udělat kvalitní zadání.

Ministři vymýšlejí jeden krok za druhým, jak kontrolovat kde koho - firmy (daňová hlášení), nebezpečné oponenty (např. státní zástupce). Je ale vidět, že pod svícnem bývá tma a tak se ministerstva dál chovají jako furiantský hospodář.

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora