Proč ČD Telematika nespasí státní IT zakázky

úterý 23. září 2014 09:03

Dokud budou řešení vymýšlet ne-odborníci, budou ne-odborná. Centralizace státního IT neřeší žádnýz klíčových problémů, naopak některé prohlubuje.

Stát, přesněji ministři (alespoň ti to prezentují), vymýšlejí, jak snížit náklady na IT, ale jejich poslední výstřel - vybudování národního supercentra - k řešení nepovede o nic lépe, než předchozí snahy. Za ideou stojí nepochopení samotného problému.

Jaké důvody pro vytvoření supercentra podle médií jsou? Hlavními důvody je centralizace roztříštěných služeb, téma, se kterým šla ANO už do voleb, dále možnost zadávat zakázky přímo státní organizaci a v neposlední řadě zajištění odborníků, kteří státní správě chybí.

 Centralizace roztříštěných IT služeb

Zkušenost, že společné nákupy papíru, stolů nebo letadel ušetří, je jistě podložená, ale je zásadní rozdíl těmito komoditami a softwarem.

Papírem má už desítky let zcela standardizované klíčové parametry - rozměr a váhu. Ostatní parametry buď klíčové nejsou (bělost, povrch) nebo se neprojeví tak zásadně, aby se znemožnilo použití (čistota před prachem, který zanáší tiskárny). Očekávání všech úřadů bude v podstatě stejné a centralizaci nákupu proto nic nebrání.

Se stoly do kanceláří už je to horší, protože většina kancelářského nábytku se nakupuje na míru. I přesto, když by úřad dostal „standardizovaný stůl“, v naprosté většině si s ním poradí, pokud nebude od začátku specifikován nesmyslně. Zůstane kolem něj volné místo, v nejhorším nastoupí místní řemeslník a kus desky uřízne.

Letadla jsou už jiná písnička než papír nebo stůl. Přesto se ale letadla nakupují do spojených armád NATO, které nejenom spolupracují, ale techniku standardizují v míře, jakou dokázala Varšavská smlouva jenom tím, že techniku dodávali všem Rusové. Výrobci letadel pro NATO se dokážou dohodnout na šroubek, konektorech i složité avionice proto, že jinak by NATO neprodali nic. Vědí, co NATO chce, a dokážou se podle toho chovat. Centrální nákup pro více států tak nevoli mezi standardy, ale poměrem ceny a schopností a společný postup několika států má hlavní výhodu v tom, že silně omezuje možnosti lobistů s národním vlivem. A ještě něco je u letadel velmi zásadní: státy nenakupují samotná letadla, ale součástí nákupu je i správa po celou dobu jejich životnosti. A také, že letadla mají životnost předem danou a počítá se s tím, že následně je letka vyřazena a přichází nové výběrové řízení

 Software státní správy není složitější než letadla, prošpikovaná softwarem od špičky ke směrovce. Rozdíl je v uživateli. Stát upustil od standardizace, které se před lety věnoval, upustil od modularizace a nedokáže nakupovat software jako stavebnici.

Ano, řada obecních úřadů potřebuje stejné agendy, ale tady standardizace funguje už dávno přímo trhem - systémy dodávají většinou společnosti, které mají desítky instalací a jiné firmy už nejsou schopné konkurenční nabídky, protože jeden či několik málo úřadů jim náklady na vývoj ani správu nezaplatí.

Státní správa je na tom jinak než obecní úřady. Část agendy je společná všem - správa majetku, financí, personalistika - většina je ale jedinečná. Ministerstvo financí nepotřebuje agendu pro vydávání osobních dokladů ani pro správu hmotných rezerv paliv.

Zadávat zakázky přímo státní organizaci

Jediným zdánlivým přínosem tohoto kroku je úspora nákladů na samotné výběrové řízení. Toto výběrové řízení ale následně udělá supercentrum, jenom to nebude pod takovým dohledem, jako když jej dělá ministerstvo.

Centralizovaná správa IT systémů je užitečná, ale přínosy se dají očkávat v podstatě pouze v nákladech na hardware. U software neplatí, že s rostoucím objemem klesají jednotkové náklady. A představa, že centrum samo převezme správu a údržbu od dodavatelů je stejně realistická, jako že si armáda bude Gripeny servisovat bez podpory dodavatele. Supercentrum na těchto nákladech neušetří vůbec nic, pouze přidá další komunikační prvek mezi uživateli a dodavatelem A každý komunikační prvek něco stojí - na kvalitě, času i ceně.

Velkým problémem státních systémů jsou extrémně nevýhodné smlouvy - na licence, práce i podporu. Společné centrum v tomto směru nemá důvod pomoci. Pomoci by mohl zkušený právník zaměřený na softwarové právo. Kdyby ministerstva sdílela opravdu kvalitně napsané smlouvy, mohlo by je vyvažovat zlatem - ze stovky miliard ročně utracených by určitě ušetřily mnohem víc, než sdílené centrum plné IT odborníků. Rozhodující je skutečně kvalita smlouvy a ne, kdo je smluvním partnerem.

Zajištění odborníků chybějících ve státní správě

Absence schopností správy IT je ve státní správě skutečně tristní a je skutečně vážným problémem. Nikde jinde se nelze setkat se smlouvami v řádu milionů na úpravy informačních systémů, aniž by objednatel (v tomto případě ministerstvo) vědělo, jestli je vůbec potřeba něco dodat.

Jak by to mělo státní supercentrum změnit? Proč předpokládat, že když odborníky nedokážou nalákat a zaplatit ministerstva, centrum to dokáže? Může více platit nebo vytvoří lepší pracovní podmínky? Možná, ale pak existují efektivnější řešení přímo na ministerstvech. Má pomoc sdílení mezi ministerstvy? Tady je pomoc velmi omezená a v podstatě pouze na technické úrovni. Znalost konkrétní agendy přínosem není.

 

Co může pomoci

Je nesporné, že státní IT zakázky jsou skutečně problémem. IT zakázky jsou nákladné nejen ve státní správě, ale ministerstva skutečně zásadně selhávají v několika oblastech:

Neumí využít konkurenčního prostředí - úřady nakupují software ve výběrovém řízení, ale nestarají se o cenu provozu. Jde to s Gripeny i jnými letadly, jde to i se softwarem. Ne tak snadno, ale jde to.

Stát si sám podráží nohy - většina změn, které státní úřady potřebují, vyplývají z politických rozhodnutí (změna legislativy, reorganizace, slučování apod.). Kdyby politici dělali nákladovou analýzu svých rozhodnutí a porovnávali je s přínosy, ušetřilo by to desítky miliard nejenom státní správě. Skutečně nemám víru, že by se politici poučili, ale neměli by si myslet, že tomu pomůže další reorganizace - tentokrát v IT.

Stát si nechal IT přerůst přes hlavu - řada ministerstev má tak velké systémy, že se jich ani nedokáže zbavit, i když jejich provoz je o tolik dražší, než je obvyklé v soukromém sektoru, že jediným ekonomicky správným krokem bylo je nahradit. Klíčoví dodavatelé těchto dinosaurů z minulosti jsou přitom na více ministerstvech a centralizace IT jim tak jenom hraje do karet. Nepochybně si mnou ruce a doufají, že naivní politika centralizace projde, protože s nimi pak už nehne nikdo. Dinosaurům přibude další dinosaurus. Stát by se měl naučit plánovat rizika i při nákupu IT. Bohužel, co soukromá sféra pečlivě řeší při nákupu software, státní správa neřeší vůbec. Je pravda, že současná pravidla výběrových řízení situaci velmi komplikují, protože analýza rizik je téměř znemožněna, když jediným rozhodujícím kritériem je cena v okamžiku nákupu. Centralizací se rizika jenom zvětší a jejich důsledky také. Co byl dneska průšvih v malém (na jednom ministerstvu), bude nově průšvih ve velkém

Stát nemá a neumí využívat odborníky - Tento problém je skutečně závažný, ale není důvod předpokládat, že to centrální úřad vyřeší ani že centralizace způsob, jak situaci pomoci. Správným řešením by mělo být do zakázek odborníky dostat, a to odborníky nezávislé na dodavateli. Přestat věřit, že dodavatel software dodá analýzu v ceně, že všechno udělá a zařídí. Oddělit analýzu, řešení a kontrolu stejně, jako se odděluje návrh, stavba a stavební dozor na stavbě silnice. Centralizace do delegovaného úřadu tento problém nevyřeší, jenom se trochu ztratí z dohledu vrcholových politiků a veřejnosti. Průšvihy (špatný software) ale nakonec stejně odnesou úředníci a zaplatí daňoví poplatníci (nevýhodné smlouvy).

 

Centrální úřad zhorší možnost současné problémy řešit. Ani jiné cetralizované správní orgány (např. ŘSD) nejsou ukázkou toho, že by se tímto způsobem zadávání zakázek zlepšilo.

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora