Jaký boj proti švarcsystému považuji za správný

úterý 17. červen 2014 09:23

Nahrazování zaměstnanců živnostníky je tak staré, jako živnosti samy. Státu se to nelíbí a má pro to své důvody, které jsou „státní“ a běžného občana, zaměstnance nebo podnikatele, netrápí, nezajímají. Nemá důvod se s nimi ztotožňovat.

Nejčastější uváděnou příčinou boje jsou nízké odvody zejména na důchod. Proč to státu má vůbec vadit? Živnostník se tak dobrovolně rozhodl upřednostnit výhody aktuální situace před budoucím zajištěním. Ve většině případů to bylo jeho svobodné rozhodnutí.

Proč se by se proti švarcsystému měl stavět živnostník? Je nesporné, že živnostníci mají mnohem nejistější život, než zaměstnanci. Nemají dovolenou, většina z nich ani nemocenskou, nechrání je výpovědní lhůta. Především ale nemají jistotu, že zítra, za týden nebo za měsíc něco vydělají. Nemohou se s nekvalitní prací schovat do davu v kolektivu větší firmy. Za to všechno by jim měla přináležet větší odměna, kterou se snažily nastavit právě nižší odvody a daně. Místo toho čelí minimální dani, snaze odebrat jim další rodinně-sociální výhody a další perzekuce.

A možná by byl dobrý i obrácený krok: Zaměstnanci by měli vědět, co všechno si společně se svým platem hradí, proč se třetina výdajů na tyto služby schovává a platí je zaměstnavatel? A ani to nejsou všechny výdaje - např. finanční rezerva na dobu, kdy práce není a různá školení se v žádných výkazech neobjevují.

Experti prý volají po snížení těchto výhod. Jistě, boji proti švarcsystému to pomůže, ale ten, kdo to odskáče, bude živnostník. Kolik z těch expertů se skutečně živí jako živnostníci? Rozumějme, skutečně živí - ne, že jsou živnostníky ve volném čase, jak je u mnohých expertů jinak zaměstnaných např. ve školách, častým zvykem. Kolik z nich si své „expertní zakázky“ shání a platí z nich své PR, webové stránky, neúspěšné nabídky do výběrových řízení (jejichž regulérnosti nevěří) a v neposlední řadě jídlo pro rodinu?

Jistě, švarcsystém křiví trh práce. Křiví, nebo rovná? Hlavní příčinou vzniku švarcsystému nejsou živnostníci (kteří podle představ středolevých politiků mají řešení odskákat), ale problémy trhu samotného - malá flexibilita pracovních sil, nemožnost rychle a efektivně propustit ty, jejichž práce kazí jméno firmy nebo jí prostě nic nepřináší. Problémem je i průběžný systém financování důchodů - kdybychom jej neměli, vláda by neměla žádný důvod řešit problém nízkých odvodů. Proč místo honění živnostníků neposílit druhý pilíř důchodového pojištění? Proč neuvolnit trh práce, zrušit omezení, kvůli kterým si firma desetkrát rozmyslí, než s někým uzavře pracovní smlouvu? Proč neuvolnit sezónní práce a smlouvy na dobu určitou, resp. na projekt? Využívání živnostníků je pro firmy jediným způsobem, jak řešit stav, kdy zaměstnanec má na své straně stát a mnoho právních výhod, ale zaměstnavatel téměř nic. Bojujme proto proti švarcsystému, ale tím, že budeme vytvářet alternativy, které budou lépe vyvažovat výhody a závazky obou stran - těch kteří pracují a těch, kteří pro ně mají práci. Staneme se tak i zemí výrazně atraktivnější pro investory a stát bude moci řešit jiné problémy, než boj s „třídním nepřítelem“.

Švarcsystém ve své dnešní podobě je špatným řešením špatné situace. Je ale pro firmy lékem proti bolesti; jeho vysazením ale neodstraníte bolest a hlavně nevyřešíte příčinu.

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora