Opencard aneb proč Česko neumí nakupovat IT

pátek 6. červen 2014 16:29

Karta Opencard ukazuje na problém, který dlouhodobě nezvládá celá politická sféra Česka od místních samospráv až po ministerstva. Nechme stranou úvahu, do jaké míry je to neschopností odpovědných pracovníků a do jaké míry jde o záměr, který sleduje jiné cíle, než efektivitu. Většina větších IT projektů se vyznačuje stejnými nedostatky:

  • Stát neumí zakázku připravit, zadat ani řídit
  • V době uzavírání smlouvy se nemyslí na to, kolik bude stát zajištění provozu systému
  • Stát si neumí vyjednat podmínky servisní smlouvy, které mu udrží kontrolu nad náklady na úpravy a změny, které SW vyžaduje
  • Stát se stává rukojmím dodavatele, protože objednává systémy tak, že mu následně nezbývá nic jiného, než platit vše, oč si dodavatel řekne.

Obchodníci (odborníci?) z IT firem se mohou snadno ozvat, že jinak to přeci nejde, ale není to pravda. Naopak je smutnou pravdou, že problémy v jiné oblasti - stavebnictví (viz renovace dálniční sítě) ukazují, že státní správa nezvládá problémy řešit ani tam, kde je řešení mnohem snazší. Základní přístup k IT zakázkám by přitom měl být stejný, jako k zakázkám ve stavebnictví:

  • Připravit projektovou dokumentaci s jinou firmou, než kdo bude stavět
  • Zajistit nezávislý stavební dozor i na stavbě ICT systému
  • Smluvně si zajistit záruky, které pokryjí nedostatky
  • Řešit cenu dalších prací už v době objednávání a použít nástroje pro objektivní stanovování velikosti úpravy
  • Umět zakázku členit tak, aby žádný dodavatel nebyl tak významný, že by jeho selhání bylo kritickým problémem
  • Psát smlouvy tak, aby cena za další práce a podporu byla předmětem soutěže

Málokteré pracoviště státní správy má kvalifikované pracovníky, kteří jsou motivování a schopní, aby dokázali připravit smlouvy, kontrolovat postupy prací a na projekty dohlížet. A schopní lidé v ICT sektoru ve státní správě nevydrží, protože nemají možnost dělat odbornou práci nejlepším možným způsobem. O to spíš by se stát měl snažit, aby do projektu zapojoval odborníky zvenčí. Ale ne odborníky spojené s dodavateli, ale nezávislé, kteří nežijí z dodávek softwaru. Český trh je malý, velké IT firmy si jej de facto rozdělily, a dokud stát nezmění svůj přístup k zakázkám, kdy cílem je dělat projekty co největší a nejkomplexnější, budeme dál utrácet desítky miliard za ICT zbytečně. Nástroje přitom existují, ale moc se o nich v Česku nemluví. ICT firmám se pochopitelně nechce a stát, který se na ně spoléhá, tak dál platí a často ani neví za co.

Chcete vyzkoušet své ICT, jestli věci rozumí? Zeptejte se jich například: Co je metoda funkčních bodů? Jaký je doménový model organizace? Jak zajistit nezávislý přístup k datům v IT systémech? Jak oddělit data od logiky aplikace? Jak jsou připraveni na nedostupnost dodavatele? Až to budou umět, budou vědět, jak se bavit s dodavateli na úrovni, kterou si zakázky za desítky až stovky milionů zaslouží. A možná také budou vědět, že dodavatel není nedostupný jenom proto, že zkrachoval, ale také proto, že je příliš drahý. Ne v ceně implementace, ale v ceně podpory, která tvoří 80 - 95% TCO (zkratka, kterou IT určitě dobře zná a jistě s ní při každém výběrovém řízení pracuje).

A zpátky k Opencard. Současní radní by jistě mohli lépe informovat a věci řešit více dopředu. Jejich vinou ale celá kauza není. Problémy se správou ICT řešení je třeba předjímat před uzavřením smlouvy, a pokud se na ně nemyslelo tehdy, bývá skutečně nejlevnějším řešením co nejdříve vycouvat. A jestli jiná evropská města podobné problémy nemají, tak je to díky schopnějšímu IT a městské správě v době, kdy se smlouvy na elektronické karty vytvářely a uzavíraly.

 

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora