Otevřený dopis senátorům

středa 13. únor 2013 23:44

Senátor je volen přímou volbou a tak je principiálně voličům nejblíže. Voliči jej osobně jej vybrali a osobně by se jim měl za své postoje odpovídat. Proto se na ně obracím dopisem, aby své postoje sladili s požadavky svých voličů.

Vážení senátoři, vyzývám Vás, abyste se svým politickým postojem jasně vyjádřili k poslednímu vážnému státnickému aktu prezidenta Klause, který poplival právo spravedlnosti v této zemi, když zastavil trestní stíhání významných ekonomických kauz a tak dal celému národu najevo, že politika je na straně zločinu nikoli na straně práva.

Bezprecedentní akt prezidenta nebyl aktem milosti, ale zrady vlastního národa a zapřením základních lidských hodnot i principů právního státu. Omilostnění zločinců na úkor poškozených – a je v principu jedno, jestli poškozeným je stát nebo občané – je neslučitelné s právem moderního státu.

Považuji za nezbytné vás, kteří jste byli zvoleni jakožto zastupitelé lidu, vyzvat, abyste takové jednání veřejně odsoudili a toto odsouzení vyjádřili aktivně připojením se k žalobě na hlavu státu, kterou senátoři mohou podat. Využijte svého ústavního práva, a žalobou proti prezidentu republiky dejte najevo, že tento akt neschvalujete a vystupujete proti němu. Pokud tak neučiníte, budu nucen předpokládat, že čin schvalujete a stojíte svými postoji na straně zločinu stejně, jako prezident. Byl bych pak nucen situaci hodnotit tak, že zradu lidu vykonal nejenom prezident, ale fakticky i Vy.

Argumenty, že žalobu nelze stihnout nebo že nemá smysl, musím považovat za alibistické vymlouvání, protože žalobu stihnout lze, stačí včas svolat mimořádnou schůzi, k čemuž není třeba ničeho jiného než senátorské vůle. Výsledek žaloby samotné je věcí ústavního soudu, ale už sám fakt jejího podání ukáže, že zde byl prezidentem vykonán velmi vážný čin, který nemá být v kompetenci jedné osoby. Pokud žaloba u soudu neuspěje, vyzývám vám k dalšímu aktivnímu kroku, a totiž omezení ústavní pravomoci prezidenta tak, aby se podobným způsobem zločinu v této zemi již nikdy v budoucnu pomáhat nemohlo. Průběh volební kampaně a zejména bezprecedentní ignorování pravdy ze strany nastupujícího prezidenta ukazuje, že omezení pravomocí je velmi důležité a pro zdraví naší společnosti nezbytné.

 

PS: pro občany: vyzývám všechny, kterým není právo lhostejné, aby se k dopisu přidali a své senátory v podobném duchu oslovili, nejlépe přímo. Pokud nemáte kontakty na ty, kteří vás reprezentují, můžete použít např. stránek napistejim.cz

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora