Škoda jedné (ne)emigrace

pondělí 28. leden 2013 08:35

Máme po volbách a už máme i první názory budoucího prezidenta, který neváhá překračovat své ještě nenabyté pravomoci, když vyzývá k rezignaci vládu. Ohlédněme se ale ještě na úřadující hlavu státu. Uvidíme, že budoucí prezident má hodně na co navázat.

Jeden z důsledků, které mě mrzí na posledních volbách je, že jsem se těšil, až Václav Klaus odejde do emigrace. Opravdu mě mrzí, že se k tomu teď asi nebude chystat. Zřejmě má řadu významných důvodů, proč emigrovat, když by se do úřadu po něm dostal někdo, kdo není z jeho klubu. Škoda, že se o ně s národem nepodělí.

Kam by asi šel? Do zemí západní Evropy jistě ne, vždyť tam vládne jen nenávist a lež; alespoň to z jeho projevů posledních let tak působí. Věřím však, že by jej s otevřenou náručí přivítali v Moskvě, Číně a věřím, že ani v Bělorusku by se neztratil, některé jeho zkušenosti by i jeho tamní kolega mohl využít.

Václav Klaus - na rozdíl od svého nástupce - nebyl mužem bonmotů a otřepaných frází. Měl politický styl, který mu nelze upřít a který se v lecčems inspiroval i lidovou tradicí - např. příslovím, kam nemůže čert, tam nastrčí ženskou (v jeho případě spíš „hajného“). Asi i proto je lidem tak obdivován. V posledním politickém proslovu však frázi použil, a to takovou, která provázela jeho předchůdce. Těžko mohl k demonstraci svých názorů a na ukončení své prezidentské vybrat lepší výrok. Kampaň postavenou na štvaní a lžích označit za vítězství pravdy a lásky je stejné plivnutí do tváře lidem současným, jako ideovému nositeli použité fráze.

Klaus v posledním měsíci předvedl skutečný svůj postoj k dvěma velkým lidským hodnotám. Použitým výrokem zhodnotil svůj vztah k pravdě a před měsícem amnestií vzal na vidle právo. Pravda a právo jsou v jeho pojetí možná chápány státnicky, ale je to postoj státníků jako Hugo Chávez nebo Jacob Zuma. Je mu proto blízké, aby vedení státu tento státnický nadhled zachovalo.

Soukromá sféra včetně nezávislých sdružení mají v současné situaci opravdu důvod k obavám. V první linii se to však týká nezávislých médií, která jsou první na ráně. Dosud nepřejícný stání postoj se může snadno změnit v otevřeně diskriminační. Je na nás všech, zda se tomu budeme umět stavět. Média by měla hlídat, aby psala o pravdě a právu v jejich pravém smyslu a ne ve smyslu státníků s názory Lukašenka. Pokud to udělají důsledně, hrozí, může se snadno stát, že se odcházející prezident dostane do informační emigrace. Nebylo by to špatné. I tak mu bude dobře v jeho institutu placeného z peněz vděčných občanů, o jejichž blaho a bezúhonnost se s takovým nasazením léta usiloval. Střežit svobodný prostor je čím dál tím důležitější, zvolili jsme si dalšího prezidenta, který má kolem sebe kruhy blízkých, které vyžadují spíše občasné amnestie než občanské svobody a nezávislá média.

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora