IT demagogie

středa 29. únor 2012 11:16

Státní správa zřejmě přetrvává v okultních názorech starověkých civilizací.

Víra v moc čísel, dat v kalendáři i jiných čistě matematických objektů lidi provází tak dlouho, jako čísla samotná. Jejich projevy sahají od neškodného vyhýbání se svatbám v květnu přes podpisy smluv v pátek 13. až po věštění z čísel. Je zbytečné hledat, z čeho víra v moc čísel pochází, bude stejně iracionální, jako sama podstata jejich působení.

O to zajímavější je, že jejich moc má vliv i na nejmodernější technologie, jakými jsou informační systémy. Tedy alespoň podle mluvčího Ministerstva vnitra, pana Řepky, podle kterého je přestupné datum viníkem toho, že nelze vydávat občanské průkazy. Novináři zřejmě přesvědčení o zlovolnosti kalendáře sdílejí, takže prohlášení převzaly minimálně Lidovky i iDNES.

Druhým vyjádřením pak pan Řepka doložil neuvěřitelnou moc ministerstva, když sebevědomě prohlašuje, že „Na odstranění závady pracujeme, během dopoledne bude vyřešena“. Jak praví lékaři, je třeba léčit příčinu (v tomto případě přestupný rok), nikoli projevy (nefunkční informační systémy). Pravděpodobně tedy letošní únor bude o půl dne kratší, protože nejlepším způsobem řešení bude zlobivý den předčasně ukončit. Vyřeší to problémy i dalším odborně řízeným společnostem pod odpovědnými křídly státu (např. pražský Dopravní podnik), které si neumí zajistit otestování vlastních aplikací. Jejich pozornosti unikají tak nepředvídatelné události, jakými je přestupný rok, který nás s pravidelností kalendáři vlastní potkává neměnně od r. 1582, tedy pravděpodobně o dost déle, než kdy byly informační systémy státní správy analyzovány, implementovány a spouštěny do provozu. Nebo nákupčí nevěřili, že systém vydrží do nejbližšího přestupného roku a těšili se, že budou nakupovat další?

Škoda jen, že se stejným analytickým přístupem státní správa nahlíží i na všechny další nepředvídatelné události běžného života, jejichž existence se dá odhadnout na tisíce let dopředu. Jestliže ji zaskočí událost, která byla známá už v 16. století a není schopna účinně řešit ani nejstarší známé živnosti (prostituce, zlodějna), není divu, že s o to větším údivem nahlíží na události a jevy jejichž kořeny jsou mladší (ekonomické cykly, důsledky zadlužování apod., vliv vzdělání na úroveň společnosti a ekonomiky) i když v uvedených případech existují také stovky let zkušeností.

Nebo je strategií naší státní správy hašení průšvihů místo předjímání budoucnosti, i když ta je nabíledni?

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora