Zvítězí e-kniha a čtečka nad papírovými knihami?

pátek 2. září 2011 13:41

eKniha je fenomén posledních let, který už pronikl od inovátorů, kteří milují elektronické hračky i do kabelek a tašek mnoha konzervativců, kteří oceňují jejich malou váhu a snadný nákup knih ze zahraničí a pozvolna i českého původu. Ač patřím do skupiny obhájců elektronických vynálezů, tento trend mě až nejenom neoslovil, ale spíš odrazuje.

Odborné knihy

Záměrně začnu odbornými knihami, protože stály u zrodu elektronické publikace.

Odborné knihy pro vlastní potřebu nejenom já, ale mnoho dalších preferuje elektronicky. Tento trend se netýká jenom IT lidí, ale profesí obecně. Znám řadu lidí z různých profesí, kteří již dávno před vznikem první čtečky čerpali naprostou většinu informací elektronicky (odborné časopisy, příspěvky z konferencí apod.). eKnihy jsou pro jenom dalším rozšířením zažité praxe, kvůli které ostatně CERN vytvořil Internet. V oblasti článků a vědeckých novinek Internet výrazně zkrátil dobu od zjištění novinky po okamžik, kdy ji zná celá odborná obec. Tuto výhodu ovšem knihy v plném rozsahu nevyužijí, protože u nich tisk a distribuce není časově výrazná.

Přesto mají odborné knihy v elektronické podobě výhodu, protože se k ní dostanu rychleji, dokonce tak, že mohu knihy kupovat až v okamžiku, kdy vím, že využiji informace v nich dostupné a ne „do zásoby“. Z řady knih mě zajímá pouze část a tak ocením i nižší cenu, kterou za tu část informace zaplatím. Řada lidí oceňuje i rychlejší vyhledávání, ale přiznávám, že tuto výhodu jako zásadní nevnímám - kvalitní kniha má o kvalitní rejstřík, který bývá efektivnější, než textové prohledávání.

Knihy na pracovišti

Ve chvíli, kdy bych publikaci kupoval pro firmu, jednoznačně vítězí papírová podoba. I když knihovna zabírá více místa, než disk v serveru, efektivita společného využívání a hlavně vzájemné informovanosti o tom, která kniha je dobrá, je u výtisků stále ještě vyšší. Knihu vidíte u kolegy na stole a během 2 minut se od něj dozvíte, co stojí za přečtení. Záložkování částí pro firemní praxi relevantních je v papírové podobě také mnohem efektivnější.

V případě, že by se daly informace z publikací provazovat s firemní elektronickou knowledgebase (což jde velmi omezeně, protože do knih nejde dělat efektivně odkazy), asi by elektronické publikace zvítězily. Pak ovšem nekupuji knihu, ale znalosti. Tento model ale knihy nemají důvod sledovat i proto, že většina odborných knih je psána strukturou učebnice a tu do knowledgebase jako celek nepřevede. Mnoho užitečných postupů ale ano.

Knihy v rodině

Dětem rozhodně nekupuji elektronické knihy. I když jim dám přečíst nějaký článek, povídku či jenom delší email elektronicky, zřetelně vidím, jak mají mnohem větší problém přečíst text celý, soustředit se a analyzovat obsah. Už proto jsem přesvědčen, že papírové publikace jen tak nezmizí - učíme děti je používat.

Skeptici jistě namítnou, že mnoho škol zavádí od první třídy notebooky a tak deklaruje cíl naučit děti žít ve světě elektronických informací, ale stejně kvalitní knihy nevytlačily na okraj zájmu.

Ostatně problémy soustředit se na text psychologové uvádějí obecně i pro dspoělé, jenom na dětech je to zřetelnější. Nebudu se tajit tím, že to vnímám i na sobě. Kniha méně svádí k přeskakování a „efektivnímu“ čtení, při kterém vyzobávám novinky, ale nesleduji celek.

Docela chápu trend e-knih pro publikace na jedno použití - mnoho takové literatury ostatně tvoří hlavní obrat knihkupectví. Proč si plnit byt knihami, které už víckrát neotevřu? Rozumní lidé takové knihy ale hledají spíše ve veřejné knihovně než na Internetu. Pro knihy, které chci doporučit, ale opět raději zvolím papírovou verzi - nemusím jenom doporučovat, mohu rovnou půjčit. A jak je zmíněno dále, to s elektronickou knihou v podstatě nelze. Elektronická podoba tak paradoxně má opačný vliv, než by člověk na první dojem čekal. Místo aby usnadnila sdílení toho, co zaujalo, naopak to komplikuje.

Proč jsem skeptikem

Mě osobně čtečky odrazují (a přiznávám, že proto žádnou nevlastním), z řady důvodů:

  • jsou jednoúčelové a už v době jejich vzniku existovala PDA zařízení, která byla mnohem univerzálnější (ale měla zase jiné nectnosti od malého displeje po malou výdrž)
  • kopírovací práva, které zálohování a přenos publikace zásadně omezují, neumožňují publikaci půjčit. Různé obchody už pro to nabízejí řešení, ale má to tolik omezení počínaje tím, že i druhý musí vlastnit čtečku daného obchodu, že tuto funkčnost považuji za prakticky nepoužitelnou. Při větším počtu knih se tak možnost jejich efektivního využití ve firmě či rodině výrazně omezuje

V důsledku toho elektronicky kupuji knihy pouze v případě, že mám publikaci v PDF nebo jiném přenositelném formátu. Každý, kdo někdy knihy kupoval, si domyslí, že tak toho moc nekoupím a má pravdu. Pochopitelně tak koupím v podstatně pouze odborné materiály. I proto rozšiřuji knihovnu.

Mířím k trendu, o kterém jsem přesvědčen, že nastane - elektronické čtečky zaniknou s tím, jak se budou zlepšovat možnosti tabletů. S tím ale přijde požadavek čtenářů, aby mohli číst publikaci na jakémkoli zařízení i třeba proto, že tablet lidé mění častěji, než čtečku.

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora