Méně trestných činů neznamená lepší práci policie

pátek 9. duben 2010 23:55

Ministr vnitra, pan Pecina, si v článku v Hospodářských novinách (Pecina: Policie loni výrazně zlepšila svoji práci. Trestných činů ubylo) pochvaluje, jak se zlepšila práce policie, protože ubylo trestných činů. Bohužel to je možná právě naopak – trestných činů v evidenci policie ubylo díky tak špatné práci policie, že ta o nich ani neví.

V úvodu postavené opačné tvrzení oproti vládnímu prohlášení mohu doložit aktuální zkušeností:

Pravidelně jsem parkoval v jedné ulici ve vilkové čtvrti. Dobré místo, auto nikomu nepřekáželo. Bohužel mi tam ale někdo opakovaně začal ničit karoserii a než jsem přišel na to, na kterém místě se to děje, už je poškrábaná odpředu dozadu po obou stranách.

Soudím, že je celkem snadné hříšníka nalézt (pravděpodobnost opakování na stejném čase a v podobném místě je vysoká), rozhodl jsem se tedy čin nahlásit. Městská policie případ odbyla okamžitě telefonátem s prohlášením, že oni žádné prostředky na řešení nemají a tedy je to nezajímá. Dobře, soudil jsem, strážníci mají pouze radary na auta, ale ne kamerky na lumpy.

Druhým krokem proto bylo oznámení policii státní. Navštívil jsem blízké pracoviště státní policie, ale tam si dali velkou práci vysvětlit, že ulice patří jinému okrsku, a že sice ze zákona oznámení přijmout musí, ale sepisovat to nebudou, ať jdu na pracoviště, kterému to patří. Vydal jsem se tedy na druhé pracoviště, leč zaparkoval jsem auto trochu dál, protože v okolí stanice v podstatě není kde zaparkovat. Příběh se opakoval, policie zjistila, že auto stojí mimo jejich okrsek a poslali mě zpátky, odkud jsem přišel. Fakt, že místo činu je v jejich okrsku, je v tomto případě vůbec nezajímal, důležité bylo místo zaparkovaného auta.

Vrátil jsem zpět na původní pracoviště, kdy byl jiný, o hodně otrávenější a služebně starší policista, který se opět pustil do přesvědčování, že oni to přeci řešit nebudou. Když jsem s odvoláním na zákon odmítl odejít, poslal mě na chodbu, odkud bylo dobře slyšet jeho komentář kolegovi „když otravuje, ať si počká“. Slovo dodržel, čekal jsem 2 hodiny. Co mezitím dělali nevím, nikoho jiného tam neměli. Během těch 2 hodin si přišli auto nafotit a zakreslit plánek jeho zaparkování. Bylo jim přitom úplně jedno, že stojí před jejich policejní stanicí, kilometr od místa, kde se hlášený problém děje! Po dvou hodinách zprávu dokončili a s prohlášením „Vy byste asi něco chtěl“ mi předali kopii. Celé představení zakončili slovy, že to je „zcela zbytečně zdržování“. Zjevně vůbec nechápali, že hlavním motivem mého oznámení byla snaha iniciovat řešení problému, protože celou dobu dávali ostentativně najevo, že nic řešit nehodlají a já jsem pouze otravný hmyz.

Pan Pecina má na ministerstvu možná dobré tiskové mluvčí, ale špatné analytiky. Analytik musí vždy prověřit, jaké mají jevy, která vzájemně zkoumá, mezi sebou závislosti. V tomto případě je uvažovaná závislost bohužel už od začátku zřejmě chybná: trestných činů ubývá špatnou nikoli dobrou prací policie. Dobrá práce policie pomáhá s jejich zjišťováním, špatná vede k tomu, že se do statistiky ani nedostanou. Jak mohli přijít s tvrzeními, která jsou v článku, je těžko pochopitelné, se zdůvodněním se nenamáhají.

Možná by se policie měla zamyslet nad svým sloganem „Pomáhat a chránit“ a přepsat jej na upřímnější „pomáhat si a chránit se“ (před občanem). Zatím je jejich strategie užitečná. Příště si půl dne ušetřím a panu Pecinovi o něco zlepším statistiku, protože souhlasím s panem policistou: komunikace s policí je „zcela zbytečné zdržování“. Pro občana, pro policii i pro lumpy, na které policie nemá čas.

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Štěpán Nadrchal

Pohledy na českou ekonomiku, využívání IT a společnost z pohledu hospodářství

Poradce PDQM v oblasti řízení projektů, IT technologií a efektivity práce ve firmách. Další blog: pdqm.cz/Blog/Blog-list.html

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora